સરલ ડેટા એપ્લિકેશન માં માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે સ્કેનીગ ડોટ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી

Join Whatsapp Group Join Now

 સરલ ડેટા એપ્લિકેશન માં માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે સ્કેનીગ ડોટ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સરલ ડેટા એપ્લિકેશનમાં સ્કેનીગ ના થતું હોય તો કયા નંબર પર ફોન કરવો ? અહીં ક્લિક કરો

ધોરણ 3 તથા 8 ના ગુણ સ્કેનીગ ચાલુ

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ 3 થી 8 ની સ્કેનીગ પ્રક્રિયા માટે SARALData એપની  નવી APK ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરોમહત્વપૂર્ણ લિંક

દ્વિતીય સત્ર પરીક્ષા 2022 ગુણ સ્કેનીંગ પત્રક અને માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
મહત્વપૂર્ણ લિંક SAT


માર્ક એન્ટ્રી સ્કેનિગ ધો-3-4-5 એક્સેલ શીટ નમૂનો-1 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


માર્ક એન્ટ્રી સ્કેનિગ ધો-6-7-8 એક્સેલ શીટ નમૂનો-1 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


માર્ક એન્ટ્રી સ્કેનિગ શીટ PDF નમૂનો-1 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


મહત્વપૂર્ણ લિંક PAT SAT


માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક PAT


માર્ક એન્ટ્રી સ્કેનિગ શીટ નમૂનો-1 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


માર્ક એન્ટ્રી સ્કેનિગ શીટ નમૂનો-2 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

માર્ક એન્ટ્રી સ્કેનિગ શીટ નમૂનો-3 ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


સરલ ડેટા એપ્લિકેશન માં માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે સ્કેનીગ ડોટ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી 

https://project303.blogspot.com/2022/04/Saral-data-scenig-patrak-sheet-pdf.html


https://project303.blogspot.com/2022/04/Saral-data-scenig-patrak-sheet-pdf.htmlસરલ ડેટા એપ્લિકેશન માં માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે સ્કેનીગ ડોટ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી


પ્રાથમિક શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોને ગુજરાત શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જુદી જુદી રીતે પરીક્ષા લેવામાં આવતી હશે સમયાંતર એકમ કસોટી લેવામાં આવતી હોય છે અને વાર્ષિક પરીક્ષા થતા પ્રથમ સત્ર બીજું સત્ર ની પરીક્ષાઓ લેખિત સ્વરૂપે લેવામાં આવતી હોય છે પ્રથમ પરીક્ષામાં લેખિત પરીક્ષાના ધોરણ 3 થી 5 ના પેપર હોય છે ત્યારે ૬૪માં પેપર હોય છે જે પણ હોય તેમણે ભાગ્ય bakery ચાલીસ પૂર્ણ કરી કુળના થતા હોય છે પેપરના 40 પૂર્ણ સ્વાધ્યાયપોથી લેખન કાર્ય થતું હોય છે તેના પ્રેમ કરીને પોર્ટ થતું હોય છે તેવી રીતે થતું હોય છે અમુક વાર સમયાંતરે કોઈ કારણોસર પરીક્ષાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવતો હોય છે ગુણાકાર રોગચાળામાં પણ ઘણા બધા ફેરફારો કરવા હોય છે અને તે સમયે જુદા જુદા નવા નવા સૂચનાઓને તે મુજબ કાર્ય કરવાનું થતું હોય છે પ્રાથમિક શાળાઓમાં જે બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ તેમ ની એકમ કસોટી ની પરીક્ષા ના ગુણ હોય તે પોર્ટલ ઉપર વેબસાઈટ ઉપર ઓનલાઇન કરવાના થતા હવે એમાં સુધારો કરી ડેટા એપ્લિકેશન દ્વારા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મુકી દેવામાં આવી છે એપ્લિકેશન એપ્લિકેશન માં ઓનલાઇન કરી દેવાનું હોય છે તેની ગણતરી અથવા તો તેની વિગતો મુજબ તેના માર્કિંગ મુજબ ગુણોત્સવનું જે બાહ્ય મુલાકાત હાઇસ્કુલ વડોદરા તેવી તેની ગણતરી કરી દેવામાં આવતી હોય છે માટે ઉપયોગી માહિતી હોવાથી આ તમામે તમામ પ્રાથમિક શિક્ષકો છે તેવી માહિતી પહોંચાડજો પ્રાથમિક શાળામાં જે બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમના વાલી પાસે જ એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ અને સ્માર્ટ મોબાઈલ અથવા તો ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરતા હોય ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવી જુદી જુદી સોશિયલ મીડિયાની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હોય તેવા તમામ વાગ્યા સુધી આ મેસેજ કરજો અને અમારા પ્રોજેક્ટ whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવા વિનંતી કરીએ છીએ તેમાં મેં જુદી જુદી માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ તમે ગ્રુપમાં જોયા પછી જો તમે માહિતી આ યોગ્ય લાગતી હોય ઉપયોગી ન લાગતી હોય તો તમારું ગ્રુપ જોઈન કરી તેમાંથી લિફ્ટ પણ થઈ શકો છો આ ગ્રુપમાં જોયા પછી એની એવો ફાયદો થશે કે ભવિષ્યમાં ઘણી બધી યોજનાઓ અને ઘણી બધી જીવનમાં ઉપયોગી શૈક્ષણિક માહિતી પણ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ અને જે આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ઘણી બધી ઉપયોગી થતી હોય છે માટે તમારી આસપાસ જે કોઈપણ પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક પ્રાથમિક શાળાના બાળકો અભ્યાસ કરતા હોય તમામે તમામ બાળકો થાય માહિતી લોકો 70 માહિતી પહોંચે જે બાળકોના શિક્ષણના ગુણ કસોટી ના ગુણ એકમ કસોટી ના ગુણ પરીક્ષાના પેપર નાગુ આ બધા જ મોબાઈલ ની એપ્લિકેશન માં અપલોડ કરવાના થતા હોય છે તેની અપડેટ કરવાની લીંક અને તેના કેવી રીતે google સ્કેન કરવા તેનું પત્રક મુકી દેવામાં આવી છે તે સ્કેનિંગ સાઇટની મદદથી તેને સ્કેન કરી શકો છો અને જે ડેટા ખુલે તેનો ગુણ અપલોડ કરી શકો છો તમે ઉપયોગી માહિતી તમામે તમામ મિત્રો સુધી પહોંચાડશો વધુમાં વધુ લોકો આવી એપ્લિકેશન ઉપયોગ કરી અને ફટાફટ તેમના ગુણ ઓનલાઇન કરી દે તે માટે આવી સરસ મજાની ઝડપી સુવિધા મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ માહિતી તમારી આસપાસ જે કોઈ બાળકો જ અભ્યાસ કરી રહ્યા હોય તો પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા હોય ને પ્રોજેક્ટ માં જોડાવાનો બાકી રહી ગઈ હોય તો જે મિત્રો ને અમારા ગ્રુપમાં જોડાવું બાકી હોય તેવા મિત્રો સુધી આ માહિતી પહોંચાડજો અને તેવા મિત્રો સુધી એ મારા હું માહિતી પહોંચવાના કારણે તે ગ્રુપની લીંક પણ મળશે અને તેમને વધુ ફાયદો પણ થશે તો જે પરીક્ષાના ગુણ અને એકમ કસોટી ના ગુણ ઓનલાઇન સ્કેન કરીએ છીએ તે શર્ટ આ એપ્લિકેશનની વિગતો અને તેની સ્કેનિંગ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ તો માહિતી વધુ સુધી પહોંચે વધુ લોકો આ માહિતીથી માહિતગાર બની તે માટે તમે પોતાના રીતે પોતાના દિમાગી દોડાવીને વધુ લોકો સુધી પહોંચે તેવા પ્રયત્નો કરો તેવી અમે અંદર અંતરાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને બાળકો ના ગુણ સ્કેનિંગ કરવાની માહિતી અન્યત્ર સર્વત્ર લોકોને જાણ થાય ને વધુ લોકો સુધી શિક્ષકો સુધી આવી માહિતી પહોંચે તેવા પ્રયત્નો અમે પણ કરી રહ્યા છીએ 


સરલ ડેટા એપ્લિકેશન માં માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે સ્કેનીગ ડોટ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી

સરલ ડેટા એપ્લિકેશન માં માર્ક એન્ટ્રી કરવા માટે સ્કેનીગ ડોટ પત્રક ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપયોગી માહિતી Rating: 4.5 Diposkan Oleh: PRAVIN VANKAR