વોટસઅપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર તારીખ- 20-1-2021

 વોટસઅપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર તારીખ- 20-1-2021તમારા જિલ્લાનું નામ વાંચી whatsapp પરીક્ષા આપવા માટે તેના પર ક્લિક કરો.

અમદાવાદ,આણંદ,દાહોદ,ગાંધીનગર,ખેડા,મહિસાગર અને પંચમહાલ જિલ્લા માટે વોટ્સએપ પર ટેસ્ટ આપવા અહિં ક્લીક કરો


 અમરેલી ભાવનગર,બોટાદ,દ્વારકા, ગીરસોમનાથ, જામનગર, જુનાગઢ,મોરબી, પોરબંદર, રાજકોટ,સુરેંદ્રનગર જિલ્લા માટે વોટ્સએપ પર ટેસ્ટ આપવા અહિં ક્લીક કરો 


બનાસકાંઠા કચ્છ,,મહેસાણા, પાટણ, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા જિલ્લા માટે વોટ્સએપ પર ટેસ્ટ આપવા અહિં ક્લીક કરો


ભરૂચ છોટાઉદેપુર, નર્મદા, નવસારી, સુરત, તાપી, ડાંગ, વડોદરા, વલસાડ જિલ્લા માટે વોટ્સએપ પર ટેસ્ટ આપવા અહિં ક્લીક કરો


તમારી શાળાનો ડાયસ કોડ જોવા અહિંં ક્લીક કરો  


Whatsapp આધારિત અઠવાડીક અભ્યાસક્રમ કસોટી નવા નંબર


 

દક્ષિણ ગુજરાત માટે અહીં ક્લિક કરો.

ભરૂચ છોટાઉદેપુર નર્મદા નવસારી સુરત સુરત કોર્પોરેશન તાપી ડાંગ વડોદરા વડોદરા કોર્પોરેશન વલસાડ


 


ઉત્તર ગુજરાત માટે અહીં ક્લિક કરો

બનાસકાંઠા કચ્છ મહેસાણા પાટણ અરવલ્લી સાબરકાંઠા

પૂર્વ/મધ્ય માટે અહીં ક્લિક કરો

અમદાવાદ અમદાવાદ કોર્પોરેશન આણંદ દાહોદ ગાંધીનગર ખેડા મહીસાગર પંચમહાલ


 


સૌરાષ્ટ્ર માટે અહીં ક્લિક કરો

અમરેલી ભાવનગર બોટાદ દેવભૂમિ દ્વારકા સોમનાથ જામનગર જૂનાગઢ મોરબી પોરબંદર રાજકોટ રાજકોટ કોર્પોરેશન સુરેન્દ્રનગરમહત્વપૂર્ણ લિંક.

વોટ્સએપ પર ટેસ્ટ આપવા અહીં ક્લિક કરો.ઉપરની લીંક પર ક્લિક કર્યા પછી નીચે મુજબની સૂચના વાંચો અને તે મુજબ  અનુસરો


વિદ્યાર્થી ફક્ત HELLO લખશે તો તેમને Quick REPLAY મળશે . જેમાં લખાયેલ હશે HOME LEARNING કાર્યક્રમમાં જોડવા બદલ આભાર હવે અભ્યાસ અટકશે નહિ . કૃપા કરી શાળાનો યુ ડાયસ કોડ લખીને મોકલો . - વિદ્યાર્થી જેવો શાળાનો યુ ડાયસ કોડ લખીને મોકલાશે તરત શાળાની વિગતો મોકલવામાં આવશે . છે જેમાં શાળાનું નામ , ડાયસ કોડ , તાલુકો , જિલ્લો અને તે સાથે હા માટે 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલવા જણાવશે . અને જો ખોટી વિગત હોય તો 2 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલવા જણાવશે . છે જેવો વિદ્યાર્થી 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત તેમને ધોરણ પસંદ કરવા જણાવશે . જેમાં વિદ્યાર્થીએ પોતાનું ધોરણ જણાવવું પડશે . ક જેવો વિદ્યાર્થી પોતાનું ધોરણ જણાવશે તરત વિદ્યાર્થીનું પહેલું નામ શું છે ? તે પૂછશે ફક્ત અંગ્રેજી મૂળાક્ષરમાં અને ચાઇલ્ડ ટ્રેકિંગ ( આધાર એનેબલ ડાયસ મુજબ ) જ વિગતો આપવાની રહેશે . જેવો વિદ્યાર્થી પોતાનું પહેલું નામ Pratish રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત તે શાળામાં અને તે વર્ગમાં જેટલા Pratish નામના વિદ્યાર્થીઓ હશે તેટલા વિદ્યાર્થીના નામ પિતાનું નામ અને જન્મ તારીખ અનુક્રમે દર્શાવશે . તે પૈકી પોતાના નામ માટેનો ક્રમ તેને સુનિશ્ચિત કરવાનો રહેશે . ક વિદ્યાર્થી દ્વારા ખાતરી કર્યા બાદ નામ માટેનો ક્રમ સુનિશ્ચિત કર્યો હોય તે તેમણે રીપ્લાયમાં લખી મોકલવાનો રહેશે .

છે ત્યારે તેમને મેસેજ મળશે કે તમારી નોંધણી થઇ ગઈ છે . હવેથી તમે દર સપ્તાહે અહી રમતા • રમતા પ્રેક્ટીસ કરી શકશો . અને શિક્ષકો તમને વધુ સારી રીતે સહકાર આપી શકશે . છે આ નોંધણીમાં જો આપ એક જ ઘરના એક કરતા વધારે વિદ્યાર્થીઓ હશો તો તેઓ જોડાઈ શકશે . અને અન્ય મિત્રોની પણ નોંધણી કરી શકશે . મતલબ આ મલ્ટી યુજર છે . માત્ર એક યુજર નથી . છે ત્યાર બાદ ચાલુ સપ્તાહ પહેલા છેલ્લા સપ્તાહે લેવાયેલ વિષયની પ્રેક્ટીસ માટે કહેવામાં આવશે . આ વિષય અત્રેથી એટલે કે રાજ્ય કક્ષાએથી નક્કી કરવામાં આવે છે . એટલે જે તે સપ્તાહમાં તે જ વિષયની પ્રેક્ટીસ વિદ્યાર્થી કરી શકશે . છે અને પ્રશ્ન પૂછશે કે આપ પ્રેક્ટીસ કરવા માગો છો ? હા માટે 1 રીપ્લાય અને નાં માટે 2 રીપ્લાય આપવાનો રહેશે . જેવો વિદ્યાર્થી 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત શુભેચ્છા સંદેશ સાથે તે વિષયના 10 પ્રશ્નો પૈકી પ્રથમ પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે . અને જવાબના ચાર વિકલ્પ પણ દેખાશે . જ જેવો વિદ્યાર્થી જવાબ માટેનો અંક ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત બીજો પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે . અને જવાબના ચાર વિકલ્પ પણ દેખાશે . આમ દર વખતે વિદ્યાર્થી જવાબ માટેનો અંક ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત પછીનો પ્રશ્ન આવતો જશે આમ 10 પ્રશ્ન સુધી આવશે . છે જયારે 1૦ પ્રશ્નના જવાબ અપાઈ જશે તરત વિદ્યાર્થીના કેટલા જવાબ સાચા છે . તે દર્શાવવામાં આવશે એ સાથે સાચા જવાબની ( answer key ) એક PDF ફાઈલ પણ મોકલવામાં આવશે . 


એક જ ફોનમાં એક કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ કઈ રીતે વોટ્સએપ પરીક્ષા આપી શકે ?

એક વાલી ના એક કરતાં વધુ બાળકોને એક ફોનમાં પરીક્ષા માટે કઈ રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરવું ? તેની માહિતીનો પ્રેક્ટિકલ વિડીયો.

વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો:વોટસઅપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા બાબતનો વિડિયો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક.

વિડિયો જોવા અહી ક્લિક કરો:*વોટ્સએપ પર પરીક્ષા રજીસ્ટ્રેશન શરૂ* 


કૃપા કરીને વિદ્યાર્થીનાં વર્ગને પસંદ કરો 

1️⃣ *ધોરણ 3* માટે *1* મોકલો,

2️⃣ *ધોરણ 4* માટે *2* મોકલો,

3️⃣ *ધોરણ 5* માટે *3* મોકલો,

4️⃣ *ધોરણ 6* માટે *4* મોકલો,

5️⃣ *ધોરણ 7* માટે *5* મોકલો,

6️⃣ *ધોરણ 8* માટે *6* મોકલો,

7️⃣ *ધોરણ 9* માટે *7* મોકલો,

8️⃣ *ધોરણ 10* માટે *8* મોકલો,

ધોરણ 3 થી 5ની આવતીકાલે યોજાનાર પરીક્ષા માટે અહીં મોકલે લિંક દરેક બાળકોને સીધી જ મોકલો અને મેસેજ સેન્ડ કરવાનું કહો તેઓ તરત જ જોડાઈ જશે....
દરેક મુખ્ય શિક્ષકને જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત માહિતી 3 થી 5ના શિક્ષકને આપે અને 100 % કામગીરી થાય તે નક્કી કરે સરકારશ્રીનો ડ્રિમ પ્રોજેકટ હોઈ ગંભીરતા થી કામગીરી કરવી...


100% કામગીરી થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા....સમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાતના હોર્મ લર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત “સ્વમૂલ્યાંકન” – Student’s WhatsApp-based Mulkyankan આરંભ કરવામાં આવી રહ્યું છે. “સ્વમૂલ્યાંકન” હેઠળ દરેક વિદ્યાર્થીનું *WhatsAppના માધ્યમ દ્વારા ખૂબ જ સરળ રીતે ધોરણ અને વિષય-આધારીત બહુવૈકલ્પીક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે* અને તે પછી પરીણામ આધારીત ઉપચારાત્મક અને સંદર્ભ અભ્યાસની લિંક પણ મોકલવામાં આવશે.


સ્વમૂલ્યાંકન અંતર્ગત પહેલી કસોટી *ધો.3 થી ૧૦  માટે તા.૨૩/01/2021* થી લેવામાં આવનાર છે. નીચે આપેલ વ્હોટસેપ નંબર તમામ  ધોરણનાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડવાનો રહેશે તથા આપના તાબા હેઠળની શાળાઓનાં તમામ ધોરણ  માં અભ્યાસ કરતાં તમામ વિદ્યાર્થીઓ આ સ્વમૂલ્યાંકનમાં ભાગ લે તે આપની કક્ષાએથી સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી. https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.html

https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.html

https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.html

https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.html
 આ સેવાનો લાભ કેમ લેવો તેને લગતો વિડિયો જુવો અને દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી પોહચડો.

https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.html
વોટસઅપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા બાબત . ઉપરોકત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે , હોમલર્નિગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર મારફત ડીડી ગીરનાર ચેનલ પરથી સમગ્ર શિક્ષા ધવારા ધોરણ -૧ થી પ તેમજ જીસીઈઆરટી દ્વારા ધોરણ -૬ થી ૮ ના એપિસોડ ટેલીકાસ્ટ કરવામાં આવી રહેલ છે . સમગ્ર શિક્ષા અને સી.સી.સી. દ્વારા ધોરણ -૯ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાત વર્ચ્યુઅલ શાળા ( GVS ) અંતર્ગત લાઈવ ઓનલાઈન કલાસીસ ટેલીકાસ્ટ કરવામાં આવી રહેલ છે . વિદ્યાર્થીઓ હાલના સંજોગોમાં ડીસ્ટન્સ મોડથી શૈક્ષણિક કાર્ય કરી રહેલ હોઈ , બાળકોનું અધ્યયન નિષ્પતિ વાઈઝ લર્નિગ લેવલ ચકાસવું ખૂબ જ જરૂરી જણાય છે . આ માટે સમગ્ર શિક્ષા તેમજ સી.સી.સી. મારફત એક વોટસઅપ બેઈઝ સાપ્તાહીક મૂલ્યાંકન કરવાનું આયોજન નકકી કરેલ છે . આ સાથે સામેલ યાદી પ્રમાણે ધોરણ વાઈઝ વિષય વાઈઝ વોટસઅપ બેઈઝડ સપ્તાહ કસોટી દુરદર્શન કેન્દ્ર ઉપરથી પ્રસારીત થતાં ધોરણ -૩ થી ૮ ના વિષયવસ્તુ આધારિત તેમજ ધોરણ -૯ થી ૧૨ માટે GVS ના લાઈવ કલાસીસના વિષય વસ્તુ આધારિત બહુવિકલ્પી પ્રકારની કસોટી તા .૨૩.૧.૨૮ ર ૧ થી પાયોગીક ધોરણે શરૂ કરવામાં આવનાર છે . તા .૨૩.૧.૨૦૨૧ ના રોજ ધોરણ -૩ ગુજરાતી , ધોરણ -૪ ગુજરાતી અને ધોરણ -૫ માં ગુજરાતી , પર્યાવરણની ૧૦ બહુવિકલ્પી પ્રશ્નો આધારિત વોટસઅપ બેઈઝડ પરીક્ષા યોજાનાર છે . તા .૩૦.૧.૨૦૨૧ થી ધોરણ -૩ થી ૧૨ ની ટેસ્ટ યોજાશે . આ માટેની માર્ગદર્શિકા આ સાથે સામેલ છે . આ અંગેનો વોટસઅપ મેસેજ તેમજ માર્ગદર્શિકા પણ આપને મોકલી આપવામાં આવશે . આ માહિતી આપના જિલ્લાની તમામ શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી તેમની શાળા મારફત આપવા વિનંતી . બિડાણઃ ( ૧ ) સમય પત્રક ( ૨ ) માર્ગદર્શિકા 

https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.htmlવોટસઅપ આધારિત સપ્તાહિક મૂલ્યાંકન કસોટી :: સમય પત્રક :: ધિોરણ તા .૨૩.૦૧.૨૦૨૧ તા .૩૦.૦૧.૨૦૨૧ તા .૦૬.૦૨.૨૦૨૧ 3 ગણિત પર્યાવરણ ૪ ગણિત પર્યાવરણ ગુજરાતી ગુજરાતી ગુજરાતી પર્યાવરણ અંગ્રેજી ૫ . ગણિત હિન્દી $ હિન્દી - વિજ્ઞાન - હિન્દી – વિજ્ઞાન ગુજરાતી – ગણિત ગુજરાતી – ગણિત ગુજરાતી - ગણિત વિજ્ઞાન ૮ હિન્દી – વિજ્ઞાન 1 ૯ ગણિત ૧0 વિજ્ઞાન ગણિતhttps://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.html
વોટસ એપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા ( સ્વમૂલ્યાંકન ) COVID - 19 ની મહામારીમાં વિદ્યાર્થીઓને રાજ્ય કક્ષાએથી મદદરૂપ થવાના હેતુસર અનેક કાર્યક્રમ સમગ્ર શિક્ષા ગાંધીનગર દ્વારા ચલાવાવવામાં આવે છે . તે પ્રમાણે આજના ટેકનોલોજીનો યુગમાં વિદ્યાર્થીઓ અનેક ડીવાઈસ ચલાવવા સમર્થ છે , ત્યારે વોટેસ એપના માધ્યમથી બાળકો પોતાના અભ્યાસમાં પોતાની પારંગતતા જાતે ચકાસી શકે અને સ્વયમ પોતે જ પોતાની પ્રેક્ટીસ દ્વારા પોતાના ક્યાં ક્ષેત્રમાં મુશ્કેલી છે અને વધુ મહાવરો ક્યા ચેપ્ટરના ક્યાં પોઈન્ટ ઉપર કરવાની જરૂર છે . તે જાણી પણ શકે છે . આ માટે વોટેસ એપ આધારિત સાપ્તાહિક પ્રેક્ટીસનું ( સ્વ મૂલ્યાંકન ) આયોજન કરેલ છે . * આ માટે 8595524523 નંબર નક્કી કરવામાં આવેલ છે . છે આ નંબર સેવ કરી વિદ્યાર્થી ફક્ત HELLO લખશે તો તેમને Quick REPLAY મળશે . - આમ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં Quick REPLAY એ તેમની આગવી ખાસયિત છે . છે . વિદ્યાર્થી ફક્ત HELLO લખશે તો તેમને Quick REPLAY મળશે . જેમાં લખાયેલ હશે HOME LEARNING કાર્યક્રમમાં જોડવા બદલ આભાર હવે અભ્યાસ અટકશે નહિ . કૃપા કરી શાળાનો યુ ડાયસ કોડ લખીને મોકલો . - વિદ્યાર્થી જેવો શાળાનો યુ ડાયસ કોડ લખીને મોકલાશે તરત શાળાની વિગતો મોકલવામાં આવશે . છે જેમાં શાળાનું નામ , ડાયસ કોડ , તાલુકો , જિલ્લો અને તે સાથે હા માટે 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલવા જણાવશે . અને જો ખોટી વિગત હોય તો 2 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલવા જણાવશે . છે જેવો વિદ્યાર્થી 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત તેમને ધોરણ પસંદ કરવા જણાવશે . જેમાં વિદ્યાર્થીએ પોતાનું ધોરણ જણાવવું પડશે . ક જેવો વિદ્યાર્થી પોતાનું ધોરણ જણાવશે તરત વિદ્યાર્થીનું પહેલું નામ શું છે ? તે પૂછશે ફક્ત અંગ્રેજી મૂળાક્ષરમાં અને ચાઇલ્ડ ટ્રેકિંગ ( આધાર એનેબલ ડાયસ મુજબ ) જ વિગતો આપવાની રહેશે . જેવો વિદ્યાર્થી પોતાનું પહેલું નામ Pratish રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત તે શાળામાં અને તે વર્ગમાં જેટલા Pratish નામના વિદ્યાર્થીઓ હશે તેટલા વિદ્યાર્થીના નામ પિતાનું નામ અને જન્મ તારીખ અનુક્રમે દર્શાવશે . તે પૈકી પોતાના નામ માટેનો ક્રમ તેને સુનિશ્ચિત કરવાનો રહેશે . ક વિદ્યાર્થી દ્વારા ખાતરી કર્યા બાદ નામ માટેનો ક્રમ સુનિશ્ચિત કર્યો હોય તે તેમણે રીપ્લાયમાં લખી મોકલવાનો રહેશે .https://project303.blogspot.com/2021/01/home-learning-whatsapp-exam.htmlછે ત્યારે તેમને મેસેજ મળશે કે તમારી નોંધણી થઇ ગઈ છે . હવેથી તમે દર સપ્તાહે અહી રમતા • રમતા પ્રેક્ટીસ કરી શકશો . અને શિક્ષકો તમને વધુ સારી રીતે સહકાર આપી શકશે . છે આ નોંધણીમાં જો આપ એક જ ઘરના એક કરતા વધારે વિદ્યાર્થીઓ હશો તો તેઓ જોડાઈ શકશે . અને અન્ય મિત્રોની પણ નોંધણી કરી શકશે . મતલબ આ મલ્ટી યુજર છે . માત્ર એક યુજર નથી . છે ત્યાર બાદ ચાલુ સપ્તાહ પહેલા છેલ્લા સપ્તાહે લેવાયેલ વિષયની પ્રેક્ટીસ માટે કહેવામાં આવશે . આ વિષય અત્રેથી એટલે કે રાજ્ય કક્ષાએથી નક્કી કરવામાં આવે છે . એટલે જે તે સપ્તાહમાં તે જ વિષયની પ્રેક્ટીસ વિદ્યાર્થી કરી શકશે . છે અને પ્રશ્ન પૂછશે કે આપ પ્રેક્ટીસ કરવા માગો છો ? હા માટે 1 રીપ્લાય અને નાં માટે 2 રીપ્લાય આપવાનો રહેશે . જેવો વિદ્યાર્થી 1 રીપ્લાય ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત શુભેચ્છા સંદેશ સાથે તે વિષયના 10 પ્રશ્નો પૈકી પ્રથમ પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે . અને જવાબના ચાર વિકલ્પ પણ દેખાશે . જ જેવો વિદ્યાર્થી જવાબ માટેનો અંક ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત બીજો પ્રશ્ન સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે . અને જવાબના ચાર વિકલ્પ પણ દેખાશે . આમ દર વખતે વિદ્યાર્થી જવાબ માટેનો અંક ટાઈપ કરી મોકલાશે તરત પછીનો પ્રશ્ન આવતો જશે આમ 10 પ્રશ્ન સુધી આવશે . છે જયારે 1૦ પ્રશ્નના જવાબ અપાઈ જશે તરત વિદ્યાર્થીના કેટલા જવાબ સાચા છે . તે દર્શાવવામાં આવશે એ સાથે સાચા જવાબની ( answer key ) એક PDF ફાઈલ પણ મોકલવામાં આવશે . તેમજ જે મુદ્દાઓમાં વિદ્યાર્થીની કચાશ જણાઈ હશે , તે માટે GVs ની લીંક મોકલવામાં આવશે . અને તે અંગેના વિડીઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ હશે . આમ , વોટસ એપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા ( સ્વ મૂલ્યાંકન ) અંતર્ગત ધોરણ ૩ થી ૧ રના તમામ વિદ્યાર્થીઓનું રીયલ ટાઇમ એસેસમેન્ટ થશે .
વોટસઅપ આધારિત સાપ્તાહિક પરીક્ષા બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર તારીખ- 20-1-2021