ગુજરાત સરકાર ની વહાલી દિકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ દિકરીઓનું જન્મ પ્રમાણ વધારવું . દિકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશીયો ઘટાડવો.

ગુજરાત સરકાર ની વહાલી દિકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ દિકરીઓનું જન્મ પ્રમાણ વધારવું . દિકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશીયો ઘટાડવો.
 હાલી દિકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ દિકરીઓનું જન્મ પ્રમાણ વધારવું . દિકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશીયો ઘટાડવો . દિકરીઓ / સ્ત્રીઓનું સમાજમાં સર્વાગી સશક્તિકરણ કરવું . બાળ લગ્ન અટકાવવા . લાભાર્થીની પાત્રતા તા .૦૨ / ૦૮ / ૨૦૧૯ કે ત્યારબાદ જન્મેલ દિકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે . દંપતિના પ્રથમ ત્રણ સંતાનો પૈકીની તમામ દિકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે . > અપવાદરૂપ કિસ્સામાં પ્રથમ | બીજી / ત્રીજી પ્રસુતિ વખતે કુટુંબમાં એક કરતાં વધારે દિકરીઓનો જન્મ થાય અને દંપતિની દિકરીઓની સંખ્યા ત્રણ કરતાં વધુ થતી હોય તો પણ તમામ દિકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે . બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિનિયમ -૨૦૦૬ ની જોગવાઈ મુજબ પુખ્ત વયે લગ્ન કરેલ દંપતિને જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે . ‘ હાલી દિકરી ’ યોજના અંતર્ગત લાભ મેળવવા માંગતા દંપતિની ( પતિ - પત્નિની સંયુક્ત ) વાર્ષિક આવક મર્યાદા ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તાર માટે એક સમાન રૂપિયા ૨,૦૦,૦૦૦ / - ( બે લાખ ) કે તેથી ઓછી રહેશે . આવક મર્યાદાની પાત્રતા લાભાર્થીના જન્મના તરત આગળના ૩૧ મી માર્ચના રોજ પૂર્ણ થતા વર્ષના સંદર્ભમાં લેવાની રહેશે . તા .૦૨ / ૦૮ / ૨૦૧૯ ના રોજ અને ત્યારબાદ જન્મેલી દિકરીઓના કુટુંબીજનો દ્વારા દિકરીના જન્મના એક વર્ષની સમય મર્યાદામાં નિયત નમુનામાં આધાર પુરાવા સહિત અરજી કરવાની રહેશે . ( પાછળ )


https://project303.blogspot.com/2021/02/vahali-dikari-yojana.html
વ્હાલી દિકરી ’ યોજનામાં મળવાપાત્ર લાભ | પ્રથમ હપ્તો – દિકરીઓને પ્રથમ ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂપિયા ૪,૦૦૦ / - મળવાપાત્ર થશે . > બીજો હપ્તો - નવમા ધોરણમાં પ્રવેશ વખતે રૂપિયા ૬,૦૦૦ / - ની સહાય મળવાપાત્રા થશે . છેલ્લો હપ્તો - ૧૮ વર્ષની ઉંમર ઉચ્ચ શિક્ષણ / લગ્ન સહાય તરીકે કુલ રૂપિયા ૧,૦૦,૦૦૦ / - ( એક લાખ ) સહાય મળવાપાત્ર થશે . પરંતુ દિકરીના બાળલગ્ન થયેલા ન હોવા જોઈએ . આ યોજનાના મંજુરી ફોર્મ સાથે અરજદારે નીચે મુજબના આધાર પુરાવા રજુ કરવાના રહેશે . દિકરીનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર . દિકરીના માતા - પિતાનું આધાર કાર્ડ . દિકરીના માતા - પિતાના જન્મનું પ્રમાણપત્ર . દિકરીના માતા - પિતાનું વાર્ષિક આવકનું પ્રમાણપત્ર . દંપતિના પોતાના તમામ હયાત બાળકોના જન્મના દાખલા . નિયત નમુનાના સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ કરેલ દંપતિનું સોગંદનામું . વ્હાલી દિકરી ” યોજનાનું અરજીપત્ર આંગણવાડી કેન્દ્ર / સીડીપીઓ કચેરી / ગ્રામ પંચાયત | મહિલા અને બાળ અધિકારીશ્રીની કચેરી ખાતેથી મળશે . નોંધ : ૧૮ વર્ષની વય અગાઉ દિકરીના મૃત્યુના કિસ્સામાં “ વ્હાલી દિકરી ” યોજના અંતર્ગત બાકીની સહાય મળવાપાત્ર રહેશે નહીં . મહિલા અને બાળ અધિકારીની કચેરી રાજ મહેલ કમ્પાઉન્ડ , બહુમાળી ભવનની બાજુમાં , મહેસાણા . 


https://project303.blogspot.com/2021/02/vahali-dikari-yojana.html
મહત્વપૂર્ણ લિંક.


તમામ સરકારી યોજનાઓ ની માહિતી અને તેનો લાભ લેવા કયા ડોકયુમેન્ટ જોઈએ તેનુ લીસ્ટ - 125 યોજનાઓ ની સંપૂર્ણ માહિતી pdf ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો
IMPORTANT LINK.

Download Vhali Dikri Yojna click here

DownLoad form in PDF

Click Here  Click Here to download Form
ગુજરાત સરકાર ની વહાલી દિકરી યોજનાનો ઉદ્દેશ દિકરીઓનું જન્મ પ્રમાણ વધારવું . દિકરીઓનો શિક્ષણમાં ડ્રોપઆઉટ રેશીયો ઘટાડવો.

કોરોના સંક્રમણમાંથી સ્વસ્થતા કેળવી હૉસ્પિટલમાંથી રજા લિધા બાદ વ્યક્તિને સાવચેતી માટે કેટલાક સૂચનો

 કોરોના સંક્રમણમાંથી સ્વસ્થતા કેળવી હૉસ્પિટલમાંથી રજા લિધા બાદ વ્યક્તિને સાવચેતી માટે કેટલાક સૂચનો. મહત્વપૂર્ણ લિંક. આ માહિતી પુસ્તિકા કોવિડ...